Daily Archives: 9 lipca 2013

Malarstwo abstrakcyjne

Cechą malarstwa abstrakcyjnego jest przedstawianie otoczenia w sposób nierealny oraz całkiem swobodny, zabawny. Za twórcę malarstwa abstrakcyjnego uważa się rosyjskiego malarza Wassilijego Kandinskiego, to on jako pierwszy odszedł od sztywnych kanonów sztuki na rzecz swobody i wyobraźni. Pierwszym dziełem, jakie powstało z rąk tego wielkiego mistrza był obraz „Pierwsza abstrakcja”. Dzieło jest pozbawione realizmu, dominują