Daily Archives: 1 czerwca 2013

Galileusz

Galileusz naprawdę nazywał się Galileo Galilei. Żył on na przełomie szesnastego oraz siedemnastego stulecia. Zmarł w wieku lat siedemdziesięciu ośmiu. Uważany jest za autora podstaw współczesnej fizyki. Zajmował się nie tylko fizyką, ale także astronomią, filozofią oraz astrologią. Podstawy wykształcenia zdobywał w domu. Dopiero kiedy ukończył lat jedenaście, rodzice posłali go do szkoły prowadzonej przez